Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om oplysninger om dig.

Vi vil gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger og gør opmærksom på, at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret.

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling.

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din kursustilmelding og betalingen: Navn, fødselsdag, adresse, bopælskommune, telefonnumre, mailadresser. Evt. personnummer, hvis kommunen yder tilskud til nedsættelse af brugerbetalingen eller du tilmelder dig hold udenfor din bopælskommune, da dette er krav fra kommunerne.

Modtagere af oplysninger

Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer
  • Den eller De afdelinger, hvor du køber kurser eller arrangementer
  • Afdelingernes revision
  • Kursets undervisere
  • Kommuner

I det omfang det er nødvendigt at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset har været afviklet og op til 5 år efter endt regnskab, for at du har deltaget på det seneste hold.

Hvis du beder om at være tilmeldt nyhedsbrev eller tilmelder et Kursus, bliver dine data til det formål gemt indtil du framelder dig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning :

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

Kontaktinformation

Den/de afdelinger du handler med, er dataansvarlig for de data du afgiver ved tilmelding.